Thứ bảy, 13/11/2021, 09:30 (GMT+7)

‘Sắm quả dép này xi nhan sang đường bằng chân thì thách ông nào không nhường’, một người hài hước.

Cô gái khiến bạn sợ vì mang dép hình bàn chân

Xuka (st)

By admin