(Dân trí) – Giữa lúc còn nhiều tranh cãi về chiến lược “Không Covid-19” mà Trung Quốc đang theo đuổi, chuyên gia dịch tễ Chung Nam Sơn cho rằng Trung Quốc cần nhiều yếu tố để có thể sống chung với đại dịch.

By admin