(Dân trí) – Phiến quân Houthi đã bắt giữ nhiều nhân viên người Yemen làm việc cho Mỹ, cũng như xâm nhập vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sana’a – cơ sở mà Washington đã đóng 6 năm trước.

By admin