Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC của Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022, cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đều có nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn được thường xuyên quan tâm. Hầu hết các cán bộ Đoàn đều có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đảm bảo theo quy chế cán bộ Đoàn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng năm 2021.

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC của Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng cho đoàn viên – thanh niên bằng nhiều hình thức, phù hợp với nhu cầu đoàn viên – thanh niên. Chất lượng các buổi sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, góp phần phát huy được vai trò nòng cốt của thanh niên, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Tại hội nghị, các cơ sở đoàn cùng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất nhiều mô hình, cách làm hiệu quả cho các tổ chức đoàn tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” năm 2021 là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần giúp những thanh niên hoàn lương vượt qua mặc cảm, tự ti, vươn lên làm ăn phát triển kinh tế, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nhân dịp này, Ban thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân trong công tác giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.

By admin