TTO – Số ca COVID-19 mắc mới trên cả nước, trong đó có TP.HCM đã tăng trong những ngày gần đây, riêng TP.HCM số tử vong đang tăng nhẹ so với cuối tháng 10.

By admin