Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; các chợ đã thành lập ban chỉ đạo về phòng, chống dịch và trang bị thùng thu phiếu đi chợ để người dân thực hiện việc bỏ phiếu khi vào chợ phục vụ việc kiểm soát người ra vào chợ; triển khai dán mã QR ở những vị trí dễ quan sát để nhân viên và người dân thuận tiện việc quét mã QR và khai báo y tế khi đến chợ…

Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ Phan Rang.

Đại diện đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị triển khai thực hiện mã QR code đến toàn bộ nhân viên và người dân khi ra vào tại các chợ; các chợ cần tập trung triển khai thực hiện cài đặt phần mềm PC-Covid và hướng dân người dân quét mã QR đúng quy định.

By admin