Do ảnh hưởng mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm lượng nước ở các hồ chứa trên địa bàn tỉnh lên cao. Tính đến 14 giờ ngày 11-11, mực nước hồ Bà Râu (Thuận Bắc) đang ở cao trình 56,80 m, tương ứng dung tích 4,16 triệu m3, đạt 89,1% so với dung tích thiết kế; mực nước hồ Tân Giang (Thuận Nam) đang ở cao trình 117,70, tương ứng dung tích 12,99 triệu m3, đạt 97% so với dung tích thiết kế.

Nhằm đảm bảo an toàn công trình, phòng lũ hồ chứa và đảm bảo an toàn vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã ra thông báo vận hành cửa van tại tràn xả lũ của hồ Bà Râu bắt đầu từ 17 giờ 30 phút ngày 11-11 cho đến khi Công ty có thông báo mới, lưu lượng xả từ 3,62 m³/s đến 67,8 m³/s; vận cửa van tại tràn xả lũ của hồ Tân Giang bắt đầu từ 22 giờ cùng ngày cho đến khi Công ty có thông báo mới; lưu lượng xả từ 3,23 m3/s đến 243,15 m3/s. Tùy thuộc vào diễn biến của thủy văn, cửa van tại tràn xả lũ của các hồ chứa nước sẽ được điều chỉnh tăng, giảm cả về số lượng cửa van, khẩu độ tăng, giảm cửa van, thời gian vận hành cửa van cho phù hợp với thực tế.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đề nghị huyện Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam thông báo kịp thời để người dân vùng dạ du biết và triển khai các biện pháp cảnh báo ngăn chặn không cho người, phương tiện, gia súc qua lại các sông suối trong thời gian các hồ vận hành xả nước.

By admin