(Dân trí) – Các nghị sĩ châu Âu đã cảnh báo về những nỗ lực ngày càng tăng của Bắc Kinh nhằm can thiệp vào nền chính trị trong khối, đồng thời đề nghị thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm giám sát việc này.

By admin