(Dân trí) – Mặc dù đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao nhưng do nhiều yếu tố khác nhau mà Đức hiện tại đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất từ trước đến nay.

By admin