Hai chiếc ghế trong tiệm cắt tóc lần lượt gãy sau khi vị khách nam chạm vào khiến anh chàng khiếp vía.

By admin