Dù người vợ nói ‘vợ chồng phải tin tưởng nhau’ nhưng tay vẫn đếm và phát hiện thiếu tiền.

By admin