Thứ năm, 28/10/2021, 08:00 (GMT+7)

‘Đang đi thỉnh kinh thì qua chốt kiểm dịch, thầy trò cũng phải test thôi’, một người xem video hài hước.

Tôn Ngộ Không, Bát Giới xét nghiệm covid-19

Bát Giới xét nghiệm Covid-19

Tôn Ngộ Không, Bát Giới xét nghiệm covid-19

Xuka (st)

By admin