(Dân trí) – Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel cho biết, khi về hưu, bà sẽ không còn can dự vào các vấn đề chính trị, thay vào đó sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cá nhân.

By admin