(Dân trí) – Giới chuyên gia nhận định rằng tàu sân bay mới mà Trung Quốc đang đóng đã hiện đại hơn 2 chiếc cũ, nhưng vẫn chưa thể sánh được với hàng không mẫu hạm của Mỹ.

By admin