Thứ sáu, 29/10/2021, 21:02 (GMT+7)

Ngủ dậy không thấy con đâu hoặc đi ra ngoài, sau đó quay trở vào thấy cảnh này là chuyện không lạ của những bố mẹ nuôi con nhỏ.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 1
Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 2
Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 3
Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 4
Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 5
Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 6
Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 7
Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 8
Những lần nằm ngủ suýt rơi xuống nhà của trẻ - 9

Xuka (st)

By admin