(Dân trí) – Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết Washington đang tìm cách cùng tồn tại với Trung Quốc, thay vì kiềm tỏa hay khơi mào chiến tranh Lạnh.

By admin