Trong số 18 thí sinh (TS) tham gia Hội thi BCV, TTV giỏi cấp tỉnh năm nay có 7 TS là BCV và 11 TS là TTV cơ sở; có 10 TS chọn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 4 TS chọn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và 4 TS chọn nghị quyết đại hội cấp huyện và tương đương để làm nội dung, chủ đề phần thi soạn đề cương và thuyết trình của mình. Theo đánh giá của Ban tổ chức và Ban giám khảo, phần soạn đề cương được các TS chuẩn bị rất công phu, chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày rõ, đẹp. Ở phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp từ phía các thành viên Ban giám khảo, các TS đã có sự cố gắng rất lớn, biết phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế từ các vòng thi ở cấp cơ sở huyện và tương đương, nên chất lượng các TS khá cao và tương đối đồng đều. Nhiều TS đã sáng tạo trong lựa chọn chủ đề hay, có tính thời sự, sáng tạo trong trình chiếu tư liệu, hình ảnh; tự tin, bản lĩnh, làm chủ nội dung báo cáo, tuyên truyền của mình. Nhiều TS chọn trình bày toàn bộ hoặc một phần đề cương đã nộp cho Ban tổ chức, song hầu hết đều đảm bảo tính khoa học về lý luận, có dẫn chứng sinh động “người thật, việc thật”, có liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình công tác… tạo được không khí sôi nổi, đoàn kết trên tinh thần trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng và hiệu quả công tác tuyên truyền. Một số TS có lối dẫn dắt tự nhiên, mang đậm phong cách tuyên truyền miệng, phù hợp đối tượng người nghe là đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, xã, phường; các tầng lớp Nhân dân ở khu dân cư… chiếm được cảm tình của đông đảo cổ động viên thông qua những tràng vỗ tay hết sức nồng nhiệt. Điển hình như TS Nguyễn Nữ Trúc Khuê, giáo viên Trường THPT An Phước (Ninh Phước) thông qua chuyên đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” muốn góp phần mình khơi dậy tinh thần yêu lịch sử, yêu truyền thống dân tộc cho chính các em học sinh của mình, để các em nhận thức được rằng, trau dồi kiến thức, kỹ năng, vươn đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống chính là biểu hiện của lòng yêu nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình tại Hội thi. Ảnh: V.Nỷ

Hay như phần thuyết trình “Nhận thức và tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của TS Nguyễn Vương Lân, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hướng đến đối tượng người nghe là cán bộ, đảng viên trẻ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân thường xuyên truy cập các trang mạng xã hội tiếp cận rất nhiều thông tin hữu ích về đề tài đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội; nhận diện rõ bản chất, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, mượn danh tự do thông tin, lợi dụng sự phát triển của công nghệ 4.0 tìm mọi cách xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Từ đó chuyển tải nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội, bảo vệ an toàn an ninh mạng; thúc đẩy tinh thần đề cao cảnh giác, phát hiện và tố giác loại tội phạm này trong mọi tầng lớp Nhân dân…

Hội thi BCV, TTV giỏi cấp tỉnh năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để các cấp ủy, đội ngũ BCV, TTV trong tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; vừa kết hợp tổ chức tuyên truyền, học tập và quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vừa là kênh thông tin quan trọng trong việc triển khai, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Thành công của hội thi cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng nói chung và vai trò của BCV, TTV cơ sở nói riêng. Đây là một tín hiệu đáng mừng của công tác tuyên truyền miệng trước những yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của BCV, TTV cấp mình quản lý, qua đó phát hiện những BCV, TTV có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, từng bước xây dựng đội ngũ BCV, TTV kế cận có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương. 

By admin