* Trong tháng 10, ngư dân huyện Ninh Hải đã tập trung khai thác đạt sản lượng 4.610 tấn hải sản các loại; nâng tổng sản lượng từ đầu năm đến nay đạt 29.320 tấn, bằng 97,73% kế hoạch. Sản lượng tôm giống trong tháng sản xuất đạt 590 triệu post, nâng tổng sản lượng đến nay đạt 18.000 triệu post, đạt 100% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện đến nay đạt 557,8 ha, sản lượng 769,1 tấn. Trong đó, có 417,8 ha tôm thương phẩm; 44,3 ha ốc hương; 2,5 ha rong sụn; 5 ha rong nho; 44 ha cá biển; 44,2 ha cua, ghẹ và 106 bè nuôi trên biển; 406 bè nuôi hàu đầm nại. Tổng sản lượng thu hoạch trong 10 tháng được 3.440 tấn, đạt 111,10% kế hoạch, tăng 167,8 tấn so với cùng kỳ. Tổng diện tích muối trong diêm dân đến nay 652 ha, trong đó diện tích muối trải bạt 60 ha; sản lượng thu hoạch 6.060 tấn, tổng sản lượng từ đầu năm đến nay đạt 181.720 tấn, đạt 110,13% kế hoạch.

Ngư dân Khánh Hải (Ninh Hải) vươn khơi khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong tháng 10, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 thông qua các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng. Đã hỗ trợ giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động cho 18.756 lao động, với số tiền trên 5,8 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho 7 doanh nghiệp vay trả lương, với số tiền gần 6,3 tỷ đồng. Các TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 244 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, số tiền 376 tỷ đồng; giữ nguyên nhóm nợ cho 70 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, số tiền 86 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 32 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, số tiền 63 tỷ đồng; cho vay mới trên 15.000 tỷ đồng. Về hỗ trợ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất số tiền gần 130 tỷ đồng; thực hiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp số tiền trên 400 tỷ đồng; giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, số tiền gần 12,9 tỷ đồng. Hoạt động doanh nghiệp bước đầu được khôi phục, nhiều doanh nghiệp đã quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh, số vốn đăng ký bổ sung tăng 10,3%, số lượng doanh nghiệp giải thể giảm 4,7% so với cùng kỳ. 

* Tính đến cuối tháng 10, nông dân huyện Ninh Sơn đã gieo trồng vụ mùa đạt tổng diện tích 6.424ha, bằng 91% kế hoạch đề ra. Trong đó cây lương thực 4.603 ha, đạt 87,91% kế hoạch, gồm: Cây lúa 703 ha; cây bắp 1.900ha; cây tinh bột 47,8 ha, chủ yếu là khoai các loại; cây thực phẩm 1.063,6ha; cây công nghiệp ngắn ngày 345ha, gồm: Cây đậu phụng 247ha; cây mè 98ha; cây hàng năm khác 364,6ha (chủ yếu là cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc). Đến tháng 10, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện có 393.414 con. Trong đó, đàn trâu 105/171 con, giảm 38,95% so với cùng kỳ; bò 20.000/22.095 con, giảm 11,48%; dê 6.477/6.301 con, tăng 2,75%; cừu 10.668/16.092 con, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện trong tháng tương đối ổn định, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã giảm mạnh.

By admin