Thứ ba, 2/11/2021, 18:00 (GMT+7)

Hà Nội được hình thành từ châu thổ sông Hồng với rất nhiều con sông chảy qua.

Vùng đô thị ven sông Hồng, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Vùng đô thị ven sông Hồng, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Câu 1: Hà Nội có bao nhiêu sông chảy qua?

a. 8

b. 9

c. 10

By admin