(Dân trí) – Thế giới có thể không bao giờ xóa sổ được hoàn toàn virus gây Covid-19, nhưng đến một ngày nó sẽ không còn là đại dịch mà trở thành một bệnh đặc hữu.

By admin