Bộ Y tế: Xét nghiệm có nhiều mức giá do... cách thanh toán - Ảnh 1.

Tình trạng loạn giá xét nghiệm được các đại biểu đánh giá gây gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp – Ảnh: TIẾN THẮNG

Liên quan đến nhiều nội dung được đại biểu quan tâm về quản lý giá xét nghiệm, bất cập trong quản lý gây nên tình trạng loạn giá xét nghiệm, Bộ Y tế cho biết đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý giá trang thiết bị y tế, giá kit xét nghiệm.

Cụ thể, đã hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp cung ứng trên thị trường triển khai thực hiện việc công khai giá trang thiết bị y tế. Nghiêm túc thực hiện việc công khai, cập nhật về giá trang thiết bị y tế bảo đảm chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định, trong đó đề nghị công khai giá bán đến đơn vị sử dụng nhỏ nhất. Hiện tại, trên Cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế đã có trên 1.600 doanh nghiệp thực hiện công khai giá bán.

Đồng thời, rà soát và cập nhật danh sách các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng, khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố.

Bộ cũng ban hành hướng dẫn gộp mẫu nhằm đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, cũng như tiết kiệm chi phí. Thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn về giá dịch vụ xét nghiệm để kịp thời điều chỉnh khi giá sinh phẩm xét nghiệm có nhiều biến động. Đến nay, ban hành thông tư về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cùng với việc phối hợp với các địa phương kiểm soát giá, bộ cũng thành lập các đoàn kiểm tra, với sự tham gia của các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra việc sản xuất, lưu thông thuốc, vắc xin, vật tư y tế; kiểm tra, giám sát, thanh tra việc mua sắm vật tư trang thiết bị phòng, chống dịch.

“Đến nay về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu về trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch” – báo cáo nêu và cũng nhấn mạnh thêm đã triển khai thực hiện mẫu gộp xét nghiệm để tăng tốc độ xét nghiệm, giảm chi phí và kết hợp hiệu quả phương pháp.

Bộ Y tế khẳng định giá test trung bình do các công ty công bố cũng đã giảm nhiều, song các cơ sở y tế công lập vẫn có nhiều mức giá khác nhau là do áp dụng thanh toán chi phí xét nghiệm theo phương thức thực thanh thực chi.

Giá xét nghiệm gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công cộng chi phí test xét nghiệm từ 1-7-2021.

Trong đó, chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công sẽ được thanh toán theo cùng một mức; giá chi phí xét nghiệm được thanh toán theo kết quả đấu thầu mua sinh phẩm.

Đối với cơ sở y tế tư nhân, theo quy định của pháp luật hiện hành được quyết định giá dịch vụ xét nghiệm nhưng phải kê khai, công khai giá.

Bộ Y tế cho hay đã trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý trang thiết bị y tế nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế. Theo đó, sẽ minh bạch toàn bộ quá trình cấp phép lưu hành trên cơ sở Bộ Y tế chỉ là cơ quan xem xét về hành chính và việc đánh giá chất lượng sẽ được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn.

Đơn giản hóa các giấy tờ trong quá trình cấp phép, trong đó bao gồm cả việc áp dụng mẫu hồ sơ đăng ký trang thiết bị y tế theo thông lệ của quốc tế, thay đổi cơ bản cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bổ sung quy định về bình ổn giá trang thiết bị y tế; xây dựng, triển khai đề án sản xuất trang thiết bị y tế trong nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra.

By admin