Màn ảo thuật tưởng chừng đã diễn ra hoàn hảo cho đến khi ông bố đi ngang qua.

By admin