(Dân trí) – Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đáp trả hoài nghi của một số báo Mỹ về chiến lược không khoan nhượng với Covid-19 của Bắc Kinh.

By admin