(Dân trí) – Ghế đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã bỏ trống hơn 10 tháng qua, điều hiếm thấy kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Các chuyên gia đã chỉ ra một số yếu tố có thể là nguyên nhân.

By admin