(Dân trí) – Tổng thống lưu vong của Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố, ông sẽ quay trở lại đất nước để tìm công lý cho tất cả người dân. Ông cũng đồng thời bác bỏ thông tin mang theo hàng triệu USD bỏ trốn.

By admin