Thứ tư, 3/11/2021, 00:02 (GMT+7)

Câu hỏi này hẳn sẽ làm khó không ít người miền Bắc và miền Nam.

Thành phố nào có tên dài nhất Việt Nam?

>> Xem đáp án

Nancy (st)

By admin