Ngày 8/11, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản hướng dẫn về việc chia, tách thửa đất và chuyển quyền sử dụng đất, sau khi 2 văn bản hướng dẫn trước đó bị Bộ Tư pháp “tuýt còi”.

Sau khi Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp có kết luận về 2 văn bản của Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó chỉ rõ không đúng quy định của pháp luật, không có cơ sở pháp lý, ngày 8/11, Sở này đã có văn bản điều chỉnh.

Trước đó, ngày 28/10, Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật có kết luận chỉ rõ, văn bản số 1588 ngày 7/6/2021 và văn bản số 1161 ngày 28/4/2021 do Sở TN&MT ban hành có những nội dung không đảm bảo tính hợp pháp.

Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc thay thế 2 văn bản bị 'tuýt còi'
Văn bản số 1161 của Sở TN&MT Vĩnh Phúc ngày 28/4

Cụ thể, Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, nêu: Văn bản số 1588, tại mục 1, điểm c mục 2, mục 3 đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh tạm dừng việc chia tách và cấp Giấy chứng nhận trong thời gian chờ Thanh tra tỉnh có kết luận chính thức và UBND tỉnh ban hành quyết định mới thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung; tại điểm b mục 4 đề nghị tạm dừng thực hiện các quyền của người sử dụng đất, của Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đến ngưng hiệu lực quy định về thực hiện các quyền của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, cản trở việc thực hiện các quyền hợp pháp của người sử dụng đất đã được pháp luật quy định là trái pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

Mặt khác, nội dung yêu cầu dừng việc chia tách và cấp Giấy chứng nhận trong thời gian chờ Thanh tra tỉnh có kết luận chính thức là không có căn cứ pháp lý; việc dùng văn bản hành chính thông thường của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để dừng việc thực hiện các quy định của pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh là trái thẩm quyền.

Còn tại mục 4 văn bản số 1161 Sở TN&MT Vĩnh Phúc yêu cầu “tạm dừng tất cả việc chia tách thửa đất” đối với một số loại đất đã làm ngưng hiệu lực của các quy định pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là trái thẩm quyền, trái quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Đồng thời làm gián đoạn việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc và các chi nhánh đã được giao tại các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 1588 và văn bản số 1161 của Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc là văn bản hành chính hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tuy nhiên, nội dung văn bản có chứa quy phạm pháp luật, đặt ra quy định mới, khác với quy định của pháp luật (“tạm dừng”) là không đảm bảo sự tương thích giữa hình thức văn bản với nội dung quy định. Đồng thời, do người không có thẩm quyền ban hành là vi phạm điều cấm của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc thay thế 2 văn bản bị 'tuýt còi'
Người dân gặp khó khăn sau văn bản số 1161 của Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Để đảm bảo tính hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc xử lý nội dung không hợp pháp của văn bản số 1588 và văn bản số 1161; rà soát quá trình thực hiện 2 văn bản trên để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định trái pháp luật gây ra; thông báo kết quả xử lý văn bản cho Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) trong thời hạn 30 ngày.

Ngày 8/11, thực hiện kết luận của Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp, Sở TN&MT Vĩnh Phúc sau rà soát 2 văn bản bị “tuýt còi” nêu trên đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan thực hiện việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới cho cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện chuyển nhượng, tặng cho,…. quyền sử dụng đất, thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành từ năm 2016.

Trường hợp người sử dụng đất (là hộ gia đình, cá nhân) có nhu cầu chia tách một phần diện tích đất nông nghiệp của thửa đất để hình thành thửa đất mới và có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất giao thông, để bố trí làm đường đi chung cho các thửa đất phía bên trong) được thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát các vướng mắc, tồn tại (nếu có) liên quan đến việc chia tách thửa đất khi triển khai các văn bản đã chỉ đạo của Sở TN&MT, báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định.

Văn bản chỉ đạo nêu trên thay thế các văn bản số 1161 và công văn số 1588, công văn số 3243 ngày 14/10, công văn số 2377 ngày 15/10 của Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhị Tiến

Bổ sung quy định cách ly y tế với người vào tỉnh Vĩnh Phúc

Bổ sung quy định cách ly y tế với người vào tỉnh Vĩnh Phúc

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bổ sung thêm quy định đối với người vào địa phương này.

By admin