(Dân trí) – Các chuyên gia cho rằng, các xương, trong đó có hàm răng, được phát hiện trong hang động ở Trung Quốc, có thể là manh mối cho thấy người hiện đại đã tồn tại từ rất lâu so với hiểu biết hiện tại.

By admin