(Dân trí) – Một trường tiểu học Trung Quốc bị chỉ trích vì lập một bản danh sách phân loại học sinh với những hạng mục như “con nhà quan chức” hoặc “con nhà doanh nhân”.

By admin