(Dân trí) – Nhóm nghiên cứu mà cô gái trẻ người Việt Minh Anh Le tham gia đã chiến thắng trong cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực y tế cấp châu Âu với một sản phẩm được đánh giá rất cao.

By admin