(Dân trí) – Vũ Cẩm Lê, hiện đang sống và làm việc tại Anh, tích cực trợ giúp các du học sinh Việt vượt rào cản về tâm lý, kỹ năng và kiến thức để thể hiện thực lực tại thị trường việc làm châu Âu.

By admin