(Dân trí) – Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xem xét đề xuất thành lập một trung tâm chuyên biệt về Trung Quốc nhằm theo dõi đối thủ chiến lược hàng đầu của Washington.

By admin