Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông hoàn thành sau 10 năm khởi công, trải qua một số sự cố, bị chậm tiến độ và tăng vốn đầu tư.

By admin