Em học sinh kể rằng mình chỉ sang chơi nhà bác hàng xóm vì không có ai chơi cùng.

Mới đây, dân mạng chia sẻ cho nhau một đoạn tập làm văn của học sinh tiểu học với đề bài là kể về một người hàng xóm mà em quý mến. Tuy nhiên, nhiều người đọc đoạn văn nhưng vẫn chưa ai thấy câu văn nào thể hiện sự quý mến của học trò này với người hàng xóm.

Người đó tên là bác Bằng. Bác Bằng làm nghè văn phòng. Gia đình em đối với gia đình bác rất bình thường. Nhà bác Bằng đối với em rất bình thường/. Khi chán vì không có ai chơi cùng em có sang nhà bác chơi.

“Người đó tên là bác Bằng. Bác Bằng làm nghề văn phòng. Gia đình em đối với gia đình bác rất bình thường. Nhà bác Bằng đối với em rất bình thường/. Khi chán vì không có ai chơi cùng em có sang nhà bác chơi.”

Nancy (st)

By admin