Trong đó, số người đã tiêm đủ 2 mũi là 55.189 người và số người đã tiêm 1 mũi là 344.482. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện nay cơ quan Y tế đang triển khai 142 bàn tiêm/72 điểm tiêm tại 7/7 trung tâm y tế huyện, thành phố và các Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh xá Công an tỉnh, Bệnh viện Sài Gòn-Phan Rang và 1 xe tiêm lưu động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 trước ngày 5-11, mũi 2 trước ngày 30-11-2021; đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 80% người từ 65 tuổi và 50 tuổi trở lên trước ngày 10-11-2021.

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn-Phan Rang tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho người dân.

Trong ngày 31-10, cơ quan Y tế đã xét nghiệm cho 2.386 mẫu của 8.329 người, kết quả 8.271 người âm tính, 58 người dương tính. Cộng dồn từ ngày 27-4 đến nay đã xét nghiệm 131.651 mẫu của 554.469 lượt người, kết quả 130.251 mẫu âm tính, 1.400 mẫu dương tính (1.371 người). Trong đó, 1.061 người được điều trị khỏi, xuất viện, 33 ca tử vong, hiện đang điều trị 277 bệnh nhân. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.883 người đang cách ly tập trung; 3.766 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 2.832 người được theo dõi sức khỏe tại nhà. Tất cả công dân đang cách ly sức khoẻ bình thường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 337- TB/TU về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Trên cơ sở Kế hoạch số 135/KH-MTTQ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự và giám sát kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn khu dân cư; Công văn số 1203/MTTQ-BTT về việc phối hợp chỉ đạo thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn khu dân cư, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5953/UBND-VXNV, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Kế hoạch số 135/KH-BTT; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hướng dẫn nghiệp vụ giám sát, kiểm soát dịch cho Tổ nhân dân tự quản tại khu dân cư “vùng xanh” để triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương khẩn trương chọn mỗi xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm ít nhất 1 mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm soát dịch COVID-19 tại khu dân cư “vùng xanh” trên địa bàn (trên cơ sở các Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự hiện có tại cộng đồng dân cư, đã được thành lập theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận).

By admin