(Dân trí) – Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan cáo buộc Tổng thống Ashraf Ghani biển thủ 169 triệu USD công quỹ khi chạy ra nước ngoài, nhưng ông Ghani bác bỏ.

By admin