(Dân trí) – “Bà đầm thép” Angela Merkel dự kiến sẽ rời cương vị thủ tướng Đức vào tháng 9 tới sau 16 năm tại vị.

By admin