(Dân trí) – Các thành viên cấp cao của Taliban tuyên bố lực lượng này muốn nắm quyền lực tuyệt đối tại Afghanistan sau khi chiếm dinh tổng thống.

By admin