(Dân trí) – Taliban cho biết Afghanistan có thể sẽ được điều hành bởi một hội đồng Taliban cầm quyền, sau khi lực lượng này nắm quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ.

By admin