(Dân trí) – Binh sĩ Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau thời hạn 31/8 để sơ tán công dân Mỹ trong bối cảnh quân đội đội Mỹ gặp khó khăn trong việc đưa người sơ tán tiếp cận sân bay Kabul.

By admin