Tên lửa siêu thanh đang ngày càng trở nên phổ biến. Nga đang thử nghiệm tên lửa siêu thanh, cả Trung Quốc và thậm chí cả Triều Tiên cũng vậy.

By admin