(Dân trí) – Nhà chức trách Mỹ đã trục vớt được xe của người phụ nữ gốc Việt mất tích cùng 2 con gần 20 năm trước khỏi sông Ohio.

By admin