* Từ đầu năm đến nay, huyện Thuận Nam đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho cấp huyện và xã. Trong đó đầu tư Đề án lắp đặt phòng họp trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng và mua sắm tập trung trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, chuyên môn cho các đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Nhờ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin nên đã rút ngắn được thời gian đi lại, hội họp của các xã, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19.

* Đến nay toàn huyện Ninh Hải có 16 HTX, 53 Tổ hợp tác đang hoạt động, gắn với phát triển các ngành nghề nông thôn theo hình thức kinh tế tập thể. Trong đó có 2 Tổ hợp tác đánh bắt khai thác hải sản, 2 tổ hợp tác sản xuất muối, 2 tổ hợp tác hành tỏi, 1 tổ hợp tác sản xuất ray, 1 tổ hợp tác sản xuất măng tây, 2 tổ hợp tác rong sụn, 36 Tổ đoàn kết khai thác thủy sản và 7 Tổ theo nước cho lúa. Các HTX và Tổ hợp tác hoạt động ổn định, chủ động liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ dịch vụ cho xã viên; áp dụng tiến bộ khoa học, tham gia mô hình cánh đồng lớn, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo hướng VietGAP, qua đó góp phần tăng thu nhập cho các thành viên.

Tổ hợp tác đánh bắt khai thác hải sản Khánh Hải (Ninh Hải) vươn khơi khai thác hải sản. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trong tháng 10, các ngành cùng các địa phương tiếp tục tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-1. Tính đến cuối tháng 10, đã hỗ trợ gần 64,5 đồng cho 37.019 lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Trong đó, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 18.756 lao động, với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng; giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 2 đơn vị với 1.397 lao động, số tiền được giảm gần 7,4 tỷ đồng; phê duyệt chi cho các nhóm đối tượng (từ 3 đến 10), số tiền trên 18,7 tỷ đồng, với 7.213 lao động.; chi hỗ trợ lao động tự trên 44,7 tỷ đồng, với 29.806 lao động và chi trên 7,5 tỷ đồng cho 3.193 lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP.

By admin