(Dân trí) – Cuba công bố dữ liệu mà họ mô tả là “rất hứa hẹn” về hiệu quả của 2 loại vắc xin Covid-19 đã được đưa vào chương trình tiêm chủng toàn dân.

By admin