Thứ bảy, 6/11/2021, 22:00 (GMT+7)

Sau khi nhổ được cây ra khỏi chậu, tên trộm phải ấm ức bỏ đi khi chủ nhà đã xích chặt cây mai.

Chủ nhà 'tính toán như thần' để tránh mất trộm

Xuka (st)

By admin