(Dân trí) – Giới chức Đức cho rằng nhân viên ngoại giao Nga tử vong bên ngoài đại sứ quán ở Berlin thực chất là nhân viên của cơ quan an ninh liên bang.

By admin