(Dân trí) – Phần lớn những người kéo tới sân bay ở Afghanistan để tìm đường rời khỏi đất nước là đàn ông, trong khi phụ nữ mới là những người chịu nhiều rủi ro nếu Taliban lên nắm quyền.

By admin