(Dân trí) – Việc tự xét nghiệm nhanh Covid-19 được công nhận như một hình thức “chứng nhận y tế” tại Pháp với những ưu điểm thuận lợi hơn so với các hình thức xét nghiệm khác.

By admin