Tại buổi phát động, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng CSXH, với tổng số tiền gửi tiết kiệm gần 1 tỷ đồng để tăng cường nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện. Đồng thời, sau lễ phát động, sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức và người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm tại phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải.

By admin