(Dân trí) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt mục tiêu “thịnh vượng chung” cho người dân Trung Quốc, khuyến khích người giàu “trả lại cho xã hội nhiều hơn”.

By admin